Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Inspire Semantics er tekstanalysesystem, der indtil videre udvikles for Danmarks Radio til brug på DR-Online.

Vigtigste funktioner

Læs her om de vigtigste funktioner i systemet:

Om Inspire

Inspire udfører forskellige analyser af danske nyhedsartikler (og i princippet alle mulige andre danske tekster), herunder:

  • Navnegenkendelse (named entity extraction)
  • Udtræk og rangering af nøgleord
  • Kategorisering
  • Identifikation af indholdsmæssigt beslægtede tekster

Inspire kører som en række forskellige tjenester, hvoraf der foreløbig kun er adgang til at se eksisterende analyser af DR's nyhedsartikler (se her). Der er pt. ikke mulighed for at teste værktøjet på egne tekster.

Partnere og tak til

Inspire bliver udviklet i samarbejde mellem Danmarks Radio og RDFined. Vi anvender derudover værktøjer udviklet af CST, der også har bidraget med gode idéer og sparring til projektet.


Section
Column
width60%
Recently Updated
typescomment,news
Column
width5%

Column
width35%
Søg på wiki
Page Tree Search
Page Tree