Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Inspire tager en række mere avancerede metoder i brug i rankeringsalgoritmen, som betyder, at systemet i nogle tilfælde er bedre til at vurdere et nøgleords relevans end en almindelige søgemaskine er.

...

Navnegenkendelse

Inspire genkender navne i en tekst. Dette er forskelligt fra at udtrække nøgleord, fordi der er tale om, at flere ord skal slås sammen genkendes som én term. Dette kræver en viden om, at ordene hænger sammen, som enten kan fås ved at anvende en positivliste af navne, men også ved grammatisk viden om teksten, som navnet indgår i. Der er tale om en relativ banal opgave, som alligevel kompliceres af en række faktorer.

...