Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Inspire kører som en række forskellige tjenester, hvoraf der foreløbig kun er adgang til at se eksisterende analyser af DR's nyhedsartikler (se her). Der er pt. ikke mulighed for at teste værktøjet på egne tekster.

Partnere og tak til

Inspire bliver udviklet i samarbejde mellem Danmarks Radio og RDFined. Vi anvender derudover værktøjer udviklet af CST, der også har bidraget med gode idéer og sparring til projektet.

...

Section
Column
width60%
Recently Updated
typescomment,news
Column
width5%
 
Column
width35%
Søg på wiki
Page Tree Search
Page Tree