Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Inspires fritekstsøgning har en række avancerede features:

  • Ordbogsbaseret søgning (stavekontrol, ordudvidelser, synonymer, m.m.)
  • Type-ahead
  • Facetter på søgeresultatet

Ordbogsbaseret søgning

Type-ahead

Facetter på søgeresultet