Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Workbench'en viser som standard en liste over de sidste to dages nyhedsartikler. Man kan selv indtaste et alternativt datointerval. Resultaterne i fritekstsøgningen linker også til Workbench'en.

Workbench

Visningen af en enkelt artikel i Workbench ...

Personer, organisationer, steder

Emneord
Kategorier